Tuesday, December 04, 2007

جدايي كليسا و حكومت

سه‌شنبه ١٣/آذر/١٣٨۶ - ۴/دسامبر/٢٠٠٧

گاهی برخی از مسیحیان می‌گویند که عیسای مسیح به جدایی کلیسا از حکومت معتقد بود اما بعدها کلیسا قدرت را به دست گرفت و شد آنچه در تاریخ می‌خوانیم. اینان برای اثبات این ادعا این جمله را از انجیل نقل می‌کنند که عیسا گفت: آنچه را از آن قیصر است به قیصر واگذار و آنچه را متعلق به خداست به خدا.

براى اطلاع بیشتر خوانندگان، بخشى از انجیل متا (Matthew) که دربرگیرنده‏ى این جمله است در اینجا نقل مى‏شود:

پس فریسیان رفته شورا نمودند که چه طور او [عیسا] را در گفتگو گرفتار سازند. و شاگردان خود را با هیرودیان نزد وى فرستاده گفتند استادا! مى‏دانیم که صادق هستى و طریق خدا را به راستى تعلیم مى‏نمایى و از کسى باک ندارى زیرا که به ظاهر خلق نمى‏نگری. پس به ما بگو راى تو چیست آیا جزیه [=مالیات] دادن به قیصر رواست یا نه؟ عیسا شرارت ایشان را درک کرده گفت اى ریاکاران چرا مرا تجربه [=امتحان] مى‏کنید؟ سکه‏ى جزیه را به من بنمایید. ایشان دینارى نزد وى آوردند. [عیسا] بدیشان گفت این صورت و رقم [=نوشته] از آن کیست؟ بدو گفتند از آن قیصر. بدیشان گفت مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا. چون ایشان شنیدند متعجب شدند و او را واگذارده برفتند. (باب ٢٢ آیه‏هاى ١٥ تا ٢٣)

برگرفته از ترجمه‏ى پارسى عهد جدید. انتشارات بین‏المللى گیدیونز (Gideons).

فریسیان (Pharisee) فرقه‏اى از یهودیان و مخالف عیسا بودند. هیرود یا هرود (Herod) حاکم یهودیه و دست‏نشانده‏ى رومیان بود.

همان طور که از بافت متن برمی‌آید اینجا بیشتر بحث بر سر مسایل مالیاتی است نه کل حکومت. وگرنه طبق تاریخ، به چلیپا (=صلیب) کشیدن، مجازات رومیان بود برای شورش‌های سیاسی و اجتماعی همان طور که برای بردگانی شورشی به رهبری اسپارتاکوس چنین کردند. در تمام نقاشی‌های قرون وسطای اروپایی از داستان به چلیپا کشیدن مسیح نیز عبارت INRI بر بالای چلیپا دیده می‌شود که در لاتین به معنای: «عیسای اهل ناصره شاه یهودان» است.
(IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM)

برای نمونه این اثر از رافائل در نگارخانه‌ی ملی لندن:در انجیل متا باب ٢٧ بند ٢٩ در شرح به چلیپا کشیدن مسیح نیز چنین آمده است:
[سربازان رومی] آنگاه تاجی از خارهای بلند درست کردند و بر سرش [=عیسا] گذاشتند. یک چوب به نشان سلطنت به دست راست او دادند و پیش او تعظیم کردند. و با ریشخند می‌گفتند: درود بر پادشاه یهود!


عیسای مسیح نیز پیوسته مژده می‌داد که «ملکوت خدا می‌آید». ملکوت به معنای پادشاهی است و در ترجمه‌های انگلیسی انجیل از kingdom استفاده می‌شود.