Thursday, May 08, 2008

کیستی تبرخورده‌ی زبان پارسی

پنج‌شنبه ۱۹/اردیبهشت/۱۳۸۷ - ۸/می/۲۰۰۸

درباره‌ی یکی بودن زبان و فرهنگ پارسی بین ایرانیان که امروز در سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان زندگی می‌کنند و نقشه‌های ضدایرانی برای جداسازی و تفرقه بین مردم این سه کشور به دست روسیه/شوروی و نیز پشتون‌های حاکم مقاله‌ی سه قسمتی جالبی به زبان انگلیسی در پایگاه «تاجیکستان وب» خواندم نوشته‌ی هم‌فکر و دوستی تاجیک که هر سه قسمت آن را به زبان پارسی برگردانم. اما چون مطلبی کمی طولانی (۷ صفحه) بود و من تلاش دارم که هر مطلب این وبلاگ بیشتر از یک صفحه نباشد به جای انتشار آن در همین وبلاگ، دوستان عزیز در پایگاه «آذرگشنسپ» زحمت انتشار آن را پذیرفتند.

می‌توانید متن کامل آن را در پایگاه «آذرگشنسپ» بخوانید به نشانی زیر:
کیستی تبرخورده‌ی زبان پارسی

پیشتر نیز استاد داریوش آشوری مطلبی درباره‌ی سه پاره شدن زبان پارسی بین سه کشور ایران و افغانستان و تاجیکستان نوشته بود به نشانی زیر:
فارسی، دری، تاجیکی

پی‌نوشت:
استاد دکتر جلیل دوست‌خواه نیز این نوشته را در وبلاگ خود معرفی کرده‌اند که از ایشان سپاسگزارم. بند یازدهم در سی و پنجمین هفته‌نامه