Friday, September 21, 2007

زبان‏های هندواروپایی

جمعه ٣٠/شهریور/١٣٨۶ - ٢١/سپتامبر/٢٠٠٧

از نظر زبان‏شناسی زبان‏های دنیا به دو دسته‏ی بزرگ هندواروپایی و غیرهندواروپایی تقسیم می‏شود. زبان‏های هندواروپایی به زبان‏هایی گفته می‏شود که در گستره‏ای بین شبه‏قاره‏ی هندوستان و غرب اروپا صحبت می‏شده است. علت این نامگذاری نیز آن است که وقتی یک انگلیسی به نام سر ویلیام جونز در سال ١٧٨۶ م./١١۶۵ خ. در هندوستان به مطالعه‏ی زبان‏های هندی و سنسکریت پرداخت شباهت‏های زیادی بین این زبان‏ها و زبان‏های اروپایی پیدا کرد.

زبان‏های هندواروپایی بیشترین سخنگو را در روی زمین دارند. معروف‏ترین این زبان‏ها عبارتند از انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی، اسلاوی، هندی، زبان‏های ایرانی (ن.ک. پایین)، ارمنی.