Tuesday, September 18, 2007

وحشیان خوش فکر!

سه‏شنبه ٢٧/شهريور/١٣٨۶ - ١٨/سپتامبر/٢٠٠٧

یک مستند جالب پیدا کردم در سایت گوگل درباره‏ی رابطه‏ی ایران و روم.
می‏دانیم که رومیان به جز خود هر تمدن دیگری را وحشی یا بربری می‏گفتند. این مستند چند قسمت دارد و در هر قسمت به یکی از «وحشیان» می‏پردازد. بخش سوم درباره‌ی اشکانیان (پارتیان) و ساسانیان است.

«تری جونز» به داستان کشته شدن کراسوس سردار معروف رومی به دست ایران-اسپهبد «رستم سورن-پهلو» (Suren-Pahlav) یا سورنا می‏پردازد که در جنگ حران سپاه ۴۰ هزار نفره‏ی رومیان را تارومار کرد. و نیز به شکست ٣ امپراتور روم به دست شاپور دوم ساسانی.

مستند وحشیان خوش فکر (Brainy Barbarian).

این قسمت حدود ١ ساعت است که از دقیقه‏ی ١۴ تا ۴۴ آن درباره‏ی ایران است و باقی آن درباره‏ی یونان.