Saturday, October 20, 2012

ضرب و شتم

شنبه ٢٩/مهر/١٣٩١ - ٢٠/اکتبر/٢٠١٢

متاسفانه در خبرها این اصطلاح غلیظ و غلط «ضرب و شتم» را زیاد می‌شنویم. اما کسی به معنای آن توجه نمی‌کند.

«ضرب» در زبان عربی به معنای «زدن» است که مسلما در این رویدادها فراوان است. اما «شتم» به معنای «دشنام دادن» است. درست است که در این رویدادها دشنام دادن هم هست اما بیشتر منظور کسانی که این عبارت را به کار می‌برند «زد و خورد» است.

گویا اصطلاح «حقوقی» مربوط «ضرب و جَرح» است به معنای «زدن و زخمی کردن» که آن هم خیلی عربی است.

به نظر من همان «زد و خورد» بسیار گویاتر است. در میان تاجیکان نیز از «لَت و کوب» استفاده می‌شود که «لَت» به همان معنای «زدن» است و در تاریخ بیهقی و مثنوی مولوی و دیگر آثار ادبیات فارسی به کار رفته است. برای نمونه در تاریخ بیهقی (در داستان بر دار کردن حسنک وزیر): همیشه چشم نهاده بودی که پادشاهی ... بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فروگرفتی.

در کتاب «غلط ننویسیم» هم به این موضوع اشاره شده است.

5 نظر:

Ali said...

«لت و پار» هم هست که البته شاید زیاد خودمانی باشد

Anonymous said...

در یک سایت خبری زیر عنوان خبر "نچیروان بارزانی نخست وزیر کردستان عراق به ایران می آید"
دیدم بحثی در گرفته درباره معنی نام نچیروان!
خیلی جالب بود!
نچیروان یعنی شکارگر و در فارسی هم نخجیربان را داریم که به معنای شکارگر است.

امیر قربانزاده said...

بار معنایی "زد و خورد" یک درگیری دوسویه است و نمیتوان همیشه به جای "ضرب و شتم" بکار برد. اگر درگیری یکسویه باشد "لت و کوب" بهتر است. برای نمونه میتوان گفت "مهاجمان مردم بیگناه را لت و کوب کردند". از سوی دیگر میتوان گفت "پلیس و تظاهرکنندگان به زد و خورد پرداختند"

mir shadlou said...

سپاس
لت و پار همان ضرب و جرح است. و این هم یکی از مشکلات مان که بسیاری از واژه ها و ترکیبهای واژگانی فارسی به گوش مان رسمی یا علمی نمی رسد

Behnam Amoushahi said...

درود بر شما.
در صورت امکان یه مقاله بنویسید و بیت های بخش در ستایش پیغمبر تو شاهنامه رو بنویسید و مشکوک بودن و یا الحاقی بودن بیت ها رو بر اساس ویراست استاد جلال خالقی مشخص کنید.دو سه تا مقاله خوندم اما آخر نفهمیدم ترتیب بیت ها چیه.
ممنون