Wednesday, February 21, 2007

پیامی در کیهان

چهارشنبه ٢/اسفند/١٣٨۵ - ٢١/فوریه/٢٠٠٧

پیام زیر دو روز پیش دوشنبه ٣٠/بهمن/١٣٨۵ در روزنامه‏ی کیهان از یکی از «خوانندگان» چاپ شده است:

با اینکه فردی هستم که مدام از کراوات استفاده می‌کنم ولی همیشه دلم برای مظلومیت مردم فلسطین سوخته و می‌سوزد. عرضم این است که بنویسید چرا سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دراین شرایط که جاسوسان موساد دنبال ترور وی هستند برای سخنرانی در بعضی اماکن حضور پیدا می‌کند. ایشان دیگر به خودشان تعلق ندارند بلکه سرمایه‌ای هستند که باید تحت مراقبت شدید قرار گیرند.

سیدمشهدی

نشانی در وبگاه کیهان

تفسیر با خواننده!