Wednesday, October 15, 2008

عکسی از تاق بستان

چهارشنبه ۲۴/مهر/۱۳۸۷ - ۱۵/اکتبر/۲۰۰۸

تصویر زیر یکی از مهم‌ترین آثار باستانی زمان ساسانیان در تاق بستان کرمانشاه است. این پیکره از آن خسرو دوم مشهور به اپرویز (شکست‌ناپذیر) یا همان خسرو پرویز است در لباس سواره‌نظام سنگین ساسانی. هم چنین در بالای تصویر مراسم منصب‌گیری (investiture) است.دو تصویر زیر را در کتابخانه‌ی ملی استرالیا یافتم. عکس‌بردار فرانک هرلی (Frank Hurley) است و این عکس‌ها در سال‌های جنگ جهانی دوم (۱۹۴۰ تا ۱۹۴۶ م/ ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۵ خ) گرفته شده‌اند.


افسران بریتانیایی در کنار خسرو پرویزدر کتابخانه‌ی ملی استرالیا صدها تصویر از دوران جنگ جهانی از ایران را می‌توان یافت. برای جستجو می‌توانید بدین صفحه بروید:

http://catalogue.nla.gov.au/Search/Advanced

1 نظر:

Neda said...

درود شهربراز عزیز

بسی افسوس که اکنون این دیوارها این چنین صاف نیستند و آکنده‌اند از یادگاریهایی که به غلط بر آنها کنده شده‌اند

امان از این درد جاودانگی!

ندا