Saturday, March 10, 2007

مهندسی‏سازی امپراتوری - پارسیان

شنبه ١٩/اسفند/۱۳۸۵ - ١٠/مارچ/٢٠٠٧

مهندسی‏سازی امپراتوری - پارسیان

مجموعه‏ای درباره‏ی شاهنشاهی هخامنشی ساخته‏ی شبكه‏ی تاريخ (History Channel) پخش شده به تاريخ ۴/دسامبر/۲۰۰۶. پيوندها از سايت يو-توب

هرچند هنرپیشه‏های نقش‏های ایرانی در این برنامه شباهت چندانی با تصویرهای ایرانیان آن دوران ندارد. به ويژه داریوش كه ریش و سبیل هم ندارد و لباسی شبیه تازیان پوشیده!

بخش يكم: مادها، پارس‏ها و آغاز كوروش بزرگ.

بخش دوم: كوروش بزرگ، ساختن پاسارگاد، باغ ايرانی، آغاز داریوش بزرگ

بخش سوم: داریوش بزرگ، ساختن راه شاهی، پارسه‏گرد (پرسپولیس)، نخستین جنگ با یونان (از جمله نبرد ماراتن) و پل بستن بر تنگه‏ی بسفر، كندن كانال بین دریای سرخ و مدیترانه.

بخش چهارم: خشیارشا، جنگ دوم با یونان (از جمله نبرد ترموپیلی)، آتش زدن آتن و بازسازی آن به دستور خشیارشا، نبرد سالامیس و دریاسالار زن ايرانی آرتیمیس

بخش پنجم: اردشیر، ساخت تالار صدستون، ساخت آرامگاه ماسولوس (Mausoleum at Halicarnassus از شگفتی‏های دنيای باستان)، شورش مصریان به تحریک یونانیان، اسكندر، داریوش سوم و سقوط هخامنشیان.