Monday, June 02, 2008

سند هویت خلیج پارس؟

دوشنبه ۱۳/خرداد/۱۳۸۷ - ۲/جون/۲۰۰۸

پس از آسیبی که به سنگ‌نبشته‌ی خارک رسید ناگهان موج طرفداران و کارشناسان از گوشه و کنار پیدا شد و ادعاهای عجیب و غریب اظهار شد. یکی از بی‌پایه‌ترین این ادعاهای این است که می‌گویند سند هویت خلیج پارس از دست رفت. مانند این خبر در پایگاه خبری «انتخاب». آخر سنگ‌نبشته‌ی خارک چه ربطی به هویت خلیج پارس دارد؟ در سنگ‌نبشته‌ی خارک هیچ نامی از خلیچ پارس نیست.

از خیلج پارس در سنگ‌نبشته‌های داریوش بزرگ با نام «دریای پارس» یاد شده است و سند هویت آن هزاران هزار کتاب و نوشته و نقشه است که از زمان‌های باستان تا همین امروز رایج بوده و هست و هر کسی آن را می‌شناسد.

اصلا به نوشته‌ی دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی، هنوز این سنگ‌نبشته به تمامی خوانده نشده بود و در آن حروفی دیده شده بود که پیشتر در سنگ‌نبشته‌های پارسی باستان به چشم نخورده بود. بنابراین هنوز از متن کامل آن خبری نیست.

این سنگ‌نبشته ۵ سطر (و به احتمال تنها ۵ واژه) بیشتر ندارد و هنوز به تمامی دانسته نشده اما بامزه آن که یکی از همین پایگاه‌ها بخشی از سنگ‌نبشته را نیز نقل کرده است!! «این سرزمین خشک و بی آبی بود، شادی و آسایش را آوردم.» (نگاه کنید به این خبر در خبرگزاری میراث فرهنگی و یا این خبر در بی.بی.سی پارسی) لابد به نویسنده حس داریوش هخامنشی بودن دست داده و «فی البداهه و ارتجالا کتیبه‌ای اصدار فرمودند!»

خداوند ایران زمین را از دشمن و دروغ و خشکسالی دور نگه داراد!
ایدون باد!